Werknemer ontslaan?

Wij van Krieger Legal staan u als ondernemer bij met deskundig en betaalbaar juridisch advies.

Ontslag:

Het is natuurlijk nooit leuk wanneer u een werknemer moet ontslaan. U heeft er als ondernemer vaak alles aan gedaan om de werknemer voor uw onderneming te behouden, maar soms is het beter voor de onderneming om het dienstverband te beëindigen. Het is vaak een periode waarin u als ondernemer met diverse vragen zit:

– Kan ik mijn werknemer zomaar ontslaan?;

– Waar moet ik op letten?;

– Heeft mijn werknemer recht op een transitievergoeding?;

– Ontslaan? Of beter een ontslag met wederzijds goedvinden?;

– Wanneer kan ik een medewerker op staande voet ontslaan?

Wij van Krieger Legal helpen u als ondernemer om deze vragen te beantwoorden en staan u bij tijdens het gehele ontslagtraject. Ook kunt u bij ons terecht om uw gehele personeelsbeleid aan een kritische juridische check te onderwerpen. Voor deze juridische bijstand  sturen we u geen onduidelijke en hoge rekeningen, want bij Krieger Legal werken we met vaste tarieven.

Wilt u uw werknemer ontslaan? Heeft u vragen over ontslag op staande voet? Of wilt u uw werknemer een voorstel doen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen? Neemt u dan contact op met een van onze juristen. Wij geven ondernemers deskundig, betrouwbaar en betaalbaar juridisch advies.

Redenen voor ontslag:

Hoewel u als werkgever 1000 en 1 redenen kan aanvoeren waarom u uw werknemer wilt ontslaan kent de Wet (buiten de redenen voor ontslag op staande voet) tot 31-12-2019 acht en vanaf 1-1-2020 negen redelijke gronden voor ontslag. U moet als werkgever het ontslag dus op basis van een van die gronden (of vanaf 1-1-2020 op grond van meerdere gronden) gemotiveerd aan uw werknemer meedelen. Deze gronden zijn:

 1. Bedrijfseconomische redenen
 2. Langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid (langer dan 24 maanden)
 3. Frequent ziekteverzuim
 4. Disfunctioneren
 5. Verwijtbaar handelen
 6. Gewetensbezwaren
 7. Verstoorde arbeidsrelatie
 8. Andere omstandigheden
 9. (vanaf 1-1-2020) Cumulatiegrond: combinatie van ontslaggronden

Let op! U kunt uw werknemer op grond van bovenstaande redenen niet zomaar ontslaan. U zult eerst een ontslagprocedure moeten doorlopen bij het UWV of moeten voeren voor de kantonrechter. Wel kunt u uw werknemer een voorstel doen met betrekking tot ontslag met wederzijds goedvinden.

Het is dus nooit verstandig om zomaar een werknemer te ontslaan. Raadpleeg altijd eerst een jurist.

Onze juristen zijn er voor u als ondernemer en leggen u in heldere taal uit wat de juridische valkuilen zijn en geven aan wat in uw situatie het beste is om te doen. Neemt u  voor vragen over de grond(en) van het ontslag en/of de ontslagmogelijkheden direct  contact op met een van onze juristen.

Ontslag op staande voet: 

Bij ontslag op staande voet is uw werknemer per direct ontslagen. Hij verliest zijn baan en inkomen dus onmiddellijk. Er gaat geen ontslagprocedure bij het UWV of de kantonrechter aan vooraf. Het salaris wordt direct stopgezet, er is geen opzegtermijn en uw werknemer heeft geen recht op een WW-uitkering. Dit is alleen toegestaan in uitzonderlijke gevallen. Er moet voor het ontslag een zogenaamde dringende reden zijn. En het moet onverwijld worden gegeven. Dat betekend dat u als werkgever het ontslag direct moet geven nadat u uw werknemer bijvoorbeeld betrapt heeft op diefstal. Ook moet u uw werknemer direct de reden van het ontslag meedelen.

Dringende redenen zijn:
 • Diefstal
 • Mishandeling
 • Fraude
 • Grove belediging
 • Seksuele intimidatie
 • Zonder overleg vakantie opnemen
 • Liegen over opleiding of arbeidsverleden
Wat te doen? 

– Zorg dat uw personeelsdossiers op orde zijn. Zo kunt u aantonen dat het niet de eerste keer is dat uw werknemer de regels overtreedt;

– Zorg dat u gedegen onderzoek heeft gedaan en pas hoor en wederhoor toe. Iemand ontslaan op staande voet enkel omdat hij wordt beschuldigd van diefstal zal voor de rechter geen stand houden. Raadpleeg bijvoorbeeld eerst camerabeelden;

– Geef het ontslag onverwijld (direct na het constateren van het feit of na de uitkomst van het onderzoek). Dit kan mondeling maar schriftelijk (per e-mail of WhatsApp) is beter;

– Geef tijdens het geven van het ontslag duidelijk de reden van het ontslag aan.

– Bevestig het gegeven ontslag en de reden per aangetekende brief.

– Twijfelt u? Raadpleeg dan eerst een jurist en geef het ontslag op staande voet niet, maar waarschuw. Een onterecht gegeven ontslag op staande voet kan namelijk aardig in de kosten lopen.

Wij van Krieger Legal kunnen u adviseren met betrekking tot ontslag op staande voet.  Heeft u vragen over ontslag op staande voet? Neemt u dan  contact met ons op!

Een vaststellingsovereenkomst:

U kunt als werkgever uw werknemer een ontslagvoorstel doen, dit gaat dan via een zogenaamde beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd. Het voordeel hiervan is dat het ontslag niet aan de wettelijke ontslaggronden hoeft te voldoen. Bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst is het belangrijk dat er met een aantal zaken rekening gehouden wordt. Laat de vaststellingsovereenkomst dus altijd nakijken of opstellen door een jurist. Zo voorkomt u als ondernemer op voorhand juridische problemen.

Wilt u aan uw werknemer een voorstel doen? Of wilt u de vaststellingsovereenkomst, die u aan uw werknemer voorstelt laten checken? Neemt u dan nu direct telefonisch contact op met een van onze juristen.

Vrijblijvend gesprek aanvragen

Heeft u een juridische vraag
of bent u op zoek naar juridisch advies?

  Menu