Arbeidsrecht en ontslag

Juridisch advies arbeidsrecht en ontslag

Wij van Krieger Legal geven zowel werkgevers als werknemers deskundig advies op het gebied van het arbeidsrecht. Ook staan wij onze cliënten bij in arbeidsrechtelijke procedures.

Het arbeidsrecht is een uitgebreid rechtsgebied en telt diverse verschillende onderwerpen van het sluiten van een arbeidsovereenkomst tot ontslag en alles daar tussenin. Wij van Krieger Legal kunnen u binnen het arbeidsrecht onder andere bijstaan op de volgende gebieden:

 • Arbeidsconflict
 • Beoordelen van arbeidsovereenkomsten
 • Beoordelen van vaststellingsovereenkomsten
 • Ontslag op staande voet
 • Opstellen van arbeidsovereenkomsten
 • Opstellen van vaststellingsovereenkomsten
 • Transitievergoedingen

Zoekt u advies op het gebied van het arbeidsrecht, heeft u een arbeidsrechtelijk geschil of heeft u een vraag? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

(Dreigend ontslag)?

Wij van Krieger Legal zijn er voor jou!

Ontslag:

Het is natuurlijk nooit leuk  en een hele ingrijpende gebeurtenis als je ontslagen wordt. Het heeft vrijwel altijd direct gevolgen voor je privéleven omdat je inkomen wegvalt. Het is een onzekere periode waarin je vaak met veel vragen zit:

 • Kan ik zomaar ontslagen worden?
 • Kan ik iets doen tegen mijn ontslag?
 • Heb ik recht op een WW-uitkering?
 • Hoe word mijn ontslag geregeld?
 • Heb ik recht op een ontslagvergoeding?

Wij van Krieger Legal helpen je om deze vragen te beantwoorden en staan je bij in deze vervelende periode. Voor deze juridische bijstand  sturen we je geen onduidelijke en hoge rekeningen, want bij Krieger Legal werken we met vaste tarieven. Zo weet jij vooraf direct waar je aan toe bent. Je hebt tenslotte al genoeg financiële zorgen. In sommige gevallen betaald je werkgever uiteindelijk voor de door ons verleende juridische bijstand.

Ben je ontslagen? Dreigt er ontslag? Of heeft je werkgever je een voorstel gedaan om je arbeidsovereenkomst te beëindigen? Neem dan contact op met een van onze juristen. Wij zijn er voor jou en geven je deskundig, betrouwbaar en betaalbaar juridisch advies.

Redenen voor ontslag:

Hoewel een werkgever 1000 en 1 redenen kan aanvoeren waarom hij je wil ontslaan kent de Wet (buiten de redenen voor ontslag op staande voet) tot 31-12-2019 acht en vanaf 1-1-2020 negen redelijke gronden voor ontslag. De werkgever moet het ontslag dus op basis van een van die gronden (of vanaf 1-1-2020 op grond van meerdere gronden) gemotiveerd aan jou meedelen. Deze gronden zijn:

 1. Bedrijfseconomische redenen
 2. Langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid (langer dan 24 maanden)
 3. Frequent ziekteverzuim
 4. Disfunctioneren
 5. Verwijtbaar handelen
 6. Gewetensbezwaren
 7. Verstoorde arbeidsrelatie
 8. Andere omstandigheden
 9. (vanaf 1-1-2020) Cumulatiegrond: combinatie van ontslaggronden

Let op! Je werkgever kan jou op grond van bovenstaande redenen niet zomaar ontslaan. Hij zal eerst een ontslagprocedure moeten doorlopen bij het UWV of moeten voeren voor de kantonrechter. Ook kan je werkgever jou een voorstel doen met betrekking tot ontslag met wederzijds goedvinden. Het is dus nooit verstandig om zomaar akkoord te gaan met je ontslag. Raadpleeg altijd eerst een jurist.

Onze juristen zijn er voor jou en leggen je in begrijpelijke taal uit wat je kansen zijn en geven aan wat in jouw situatie het beste is om te doen. Neem voor vragen over de grond(en) van je ontslag contact op met een van onze juristen. 

Ontslag op staande voet: 

Bij ontslag op staande voet ben je per direct ontslagen. Je verliest jouw baan en inkomen dus onmiddellijk. Er gaat geen ontslagprocedure bij het UWV of de kantonrechter aan vooraf. Je salaris wordt direct stopgezet, er is geen opzegtermijn en je hebt geen recht op een WW-uitkering. Dit is alleen toegestaan in uitzonderingsgevallen. Er moet voor het ontslag een zogenaamde dringende reden zijn. En het moet onverwijld worden gegeven. Dat betekend dat de werkgever het ontslag direct moet geven nadat je bijvoorbeeld betrapt bent op diefstal. Ook moet je werkgever direct de reden van het ontslag aan jou meedelen.

Dringende redenen zijn:

 • Diefstal
 • Mishandeling
 • Fraude
 • Grove belediging
 • Seksuele intimidatie
 • Zonder overleg vakantie opnemen
 • Liegen over je opleiding of arbeidsverleden

Wat te doen? 

 • Vraag een schriftelijke bevestiging van het ontslag
 • Geef aan dat je het oneens bent met je ontslag
 • Geef aan dat je beschikbaar bent om je werkzaamheden uit te voeren
 • Neem contact op met een jurist

Wij van Krieger Legal kunnen bezwaar aantekenen tegen je ontslag op staande voet. Dit is belangrijk i.v.m. het eventuele recht op een WW-uitkering. Verder kunnen wij in het uiterste geval een kort geding starten bij de kantonrechter om het ontslag terug te draaien en je loon weer uitbetaald te krijgen. Ben je ontslagen op staande voet? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op!

Een vaststellingsovereenkomst:

Als je werkgever je een ontslagvoorstel doet dan gaat dit bijna altijd via een zogenaamde beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd. Je bent niet verplicht om akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst of om deze gelijk te ondertekenen. Teken het voorstel van je werkgever dus nooit gelijk! De afspraken die in de vaststellingsovereenkomst staan kunnen namelijk gevolgen hebben voor de hoogte van je transitievergoeding en/of je rechten op een WW-uitkering. Laat je vaststellingsovereenkomst dus altijd checken door een jurist!

Heeft je werkgever je een voorstel gedaan? Of wil je de vaststellingsovereenkomst, die je werkgever aan je voorstelt laten checken? Neem dan nu direct telefonisch contact op met een van onze juristen.

Transitievergoeding

Krieger Legal vertelt je alles wat je moet weten!

WAT IS EEN TRANSITIEVERGOEDING EIGENLIJK?

Een transitievergoeding, ook wel ‘ontslagvergoeding’ genoemd, is een vergoeding die je als werknemer ontvangt van je werkgever als deze je wil ontslaan of het dienstverband wil beëindigen. 

WANNEER HEB JE RECHT OP EEN TRANSITIEVERGOEDING?

 2019:

In 2019 kunnen werknemers aanspraak maken op een transitievergoeding als zij minimaal 2 jaar in dienst zijn bij hun werkgever en het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd.

Heb je meerdere arbeidscontracten bij je werkgever gehad? Dan tellen alle contracten mee.

Onderbrekingen tussen verschillende contracten tellen NIET mee. Dus ben je langer dan 6 maanden uit dienst dan telt het contract daarvoor niet mee bij de berekening van de transitievergoeding.

2020:

Vanaf 1-1-2020 hebben werknemers direct aanspraak op een transitievergoeding als het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd.

Maar let op! Is de ontslagprocedure bij het UWV of de kantonrechter voor 1-1-2020 gestart en is de arbeidsovereenkomst voor die tijd opgezegd? Of heb je als werknemer voor die tijd met de opzegging ingestemd? Dan geldt het recht van vóór 1-1-2020. 

Wil je weten of je recht hebt op een transitievergoeding of heb je hier andere vragen over? Neem dan nu direct telefonisch contact op met een van onze juristen.

HOE HOOG IS MIJN TRANSITIEVERGOEDING? 

2019:

Over de eerste 10 jaar dat je in dienst bent ontvang je een 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar.  Over de jaren daarna ontvang je 1/2 maandsalaris per gewerkt jaar. 50-plussers die minimaal 10 jaar in dienst zijn krijgen 1 maandsalaris per gewerkt jaar NA hun 50e levensjaar.

2020:

Iedere werknemer ontvangt als vergoeding altijd 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar.

Maar let op! Is de ontslagprocedure bij het UWV of de kantonrechter voor 1-1-2020 gestart en is de arbeidsovereenkomst voor die tijd opgezegd? Of heb je als werknemer voor die tijd met de opzegging ingestemd? Dan geldt het recht van vóór 1-1-2020.

Heb je vragen over de hoogte van je transitievergoeding of wil je dat wij je transitievergoeding voor je berekenen? Neem dan nu direct telefonisch contact op met een van onze juristen.

WANNEER HEB IK GÉÉN RECHT OP EEN TRANSITIEVERGOEDING?

In sommige gevallen heb je geen recht op een transitievergoeding. Voorbeelden zijn:

 • Je bent jonger dan 18 jaar en je werkt minder dan 12 uur per week gemiddeld.
 • Je werkgever is failliet.
 • Je werkgever heeft je een ontslagvoorstel gedaan (zie hieronder)

Wil je weten of je wel recht hebt op een transitievergoeding? Neem dan nu direct telefonisch contact op met een van onze juristen.

WAAR MOET IK OP LETTEN BIJ EEN ONTSLAGVOORSTEL? 

Als je werkgever je een ontslagvoorstel doet dan gaat dit bijna altijd via een zogenaamde beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd. Je bent niet verplicht om akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst of om deze gelijk te ondertekenen. Teken het voorstel van je werkgever dus nooit gelijk! De afspraken die in de vaststellingsovereenkomst staan kunnen namelijk gevolgen hebben voor de hoogte van je transitievergoeding en/of je rechten op een WW-uitkering. Laat je vaststellingsovereenkomst dus altijd checken door een jurist!

Heeft je werkgever je een voorstel gedaan? Of wil je de vaststellingsovereenkomst, die je werkgever aan je voorstelt laten checken? Neem dan nu direct telefonisch contact op met een van onze juristen.

Neem contact op

Heeft u een juridische vraag of bent u op zoek naar juridisch advies? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Het eerste gesprek is altijd kosteloos.

Arbeidsrecht en ontslag

Juridisch advies arbeidsrecht en ontslag

Wij van Krieger Legal geven zowel werkgevers als werknemers deskundig advies op het gebied van het arbeidsrecht. Ook staan wij onze cliënten bij in arbeidsrechtelijke procedures.

Het arbeidsrecht is een uitgebreid rechtsgebied en telt diverse verschillende onderwerpen van het sluiten van een arbeidsovereenkomst tot ontslag en alles daar tussenin. Wij van Krieger Legal kunnen u binnen het arbeidsrecht onder andere bijstaan op de volgende gebieden:

 • Arbeidsconflict
 • Beoordelen van arbeidsovereenkomsten
 • Beoordelen van vaststellingsovereenkomsten
 • Ontslag op staande voet
 • Opstellen van arbeidsovereenkomsten
 • Opstellen van vaststellingsovereenkomsten
 • Transitievergoedingen

Zoekt u advies op het gebied van het arbeidsrecht, heeft u een arbeidsrechtelijk geschil of heeft u een vraag? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op.

(Dreigend ontslag)?

Wij van Krieger Legal zijn er voor jou!

Ontslag:

Het is natuurlijk nooit leuk  en een hele ingrijpende gebeurtenis als je ontslagen wordt. Het heeft vrijwel altijd direct gevolgen voor je privéleven omdat je inkomen wegvalt. Het is een onzekere periode waarin je vaak met veel vragen zit:

 • Kan ik zomaar ontslagen worden?
 • Kan ik iets doen tegen mijn ontslag?
 • Heb ik recht op een WW-uitkering?
 • Hoe word mijn ontslag geregeld?
 • Heb ik recht op een ontslagvergoeding?

Wij van Krieger Legal helpen je om deze vragen te beantwoorden en staan je bij in deze vervelende periode. Voor deze juridische bijstand  sturen we je geen onduidelijke en hoge rekeningen, want bij Krieger Legal werken we met vaste tarieven. Zo weet jij vooraf direct waar je aan toe bent. Je hebt tenslotte al genoeg financiële zorgen. In sommige gevallen betaald je werkgever uiteindelijk voor de door ons verleende juridische bijstand.

Ben je ontslagen? Dreigt er ontslag? Of heeft je werkgever je een voorstel gedaan om je arbeidsovereenkomst te beëindigen? Neem dan contact op met een van onze juristen. Wij zijn er voor jou en geven je deskundig, betrouwbaar en betaalbaar juridisch advies.

Redenen voor ontslag:

Hoewel een werkgever 1000 en 1 redenen kan aanvoeren waarom hij je wil ontslaan kent de Wet (buiten de redenen voor ontslag op staande voet) tot 31-12-2019 acht en vanaf 1-1-2020 negen redelijke gronden voor ontslag. De werkgever moet het ontslag dus op basis van een van die gronden (of vanaf 1-1-2020 op grond van meerdere gronden) gemotiveerd aan jou meedelen. Deze gronden zijn:

 1. Bedrijfseconomische redenen
 2. Langdurige ziekte/arbeidsongeschiktheid (langer dan 24 maanden)
 3. Frequent ziekteverzuim
 4. Disfunctioneren
 5. Verwijtbaar handelen
 6. Gewetensbezwaren
 7. Verstoorde arbeidsrelatie
 8. Andere omstandigheden
 9. (vanaf 1-1-2020) Cumulatiegrond: combinatie van ontslaggronden

Let op! Je werkgever kan jou op grond van bovenstaande redenen niet zomaar ontslaan. Hij zal eerst een ontslagprocedure moeten doorlopen bij het UWV of moeten voeren voor de kantonrechter. Ook kan je werkgever jou een voorstel doen met betrekking tot ontslag met wederzijds goedvinden. Het is dus nooit verstandig om zomaar akkoord te gaan met je ontslag. Raadpleeg altijd eerst een jurist.

Onze juristen zijn er voor jou en leggen je in begrijpelijke taal uit wat je kansen zijn en geven aan wat in jouw situatie het beste is om te doen. Neem voor vragen over de grond(en) van je ontslag contact op met een van onze juristen. 

Ontslag op staande voet: 

Bij ontslag op staande voet ben je per direct ontslagen. Je verliest jouw baan en inkomen dus onmiddellijk. Er gaat geen ontslagprocedure bij het UWV of de kantonrechter aan vooraf. Je salaris wordt direct stopgezet, er is geen opzegtermijn en je hebt geen recht op een WW-uitkering. Dit is alleen toegestaan in uitzonderingsgevallen. Er moet voor het ontslag een zogenaamde dringende reden zijn. En het moet onverwijld worden gegeven. Dat betekend dat de werkgever het ontslag direct moet geven nadat je bijvoorbeeld betrapt bent op diefstal. Ook moet je werkgever direct de reden van het ontslag aan jou meedelen.

Dringende redenen zijn:

 • Diefstal
 • Mishandeling
 • Fraude
 • Grove belediging
 • Seksuele intimidatie
 • Zonder overleg vakantie opnemen
 • Liegen over je opleiding of arbeidsverleden

Wat te doen? 

 • Vraag een schriftelijke bevestiging van het ontslag
 • Geef aan dat je het oneens bent met je ontslag
 • Geef aan dat je beschikbaar bent om je werkzaamheden uit te voeren
 • Neem contact op met een jurist

Wij van Krieger Legal kunnen bezwaar aantekenen tegen je ontslag op staande voet. Dit is belangrijk i.v.m. het eventuele recht op een WW-uitkering. Verder kunnen wij in het uiterste geval een kort geding starten bij de kantonrechter om het ontslag terug te draaien en je loon weer uitbetaald te krijgen. Ben je ontslagen op staande voet? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op!

Een vaststellingsovereenkomst:

Als je werkgever je een ontslagvoorstel doet dan gaat dit bijna altijd via een zogenaamde beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd. Je bent niet verplicht om akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst of om deze gelijk te ondertekenen. Teken het voorstel van je werkgever dus nooit gelijk! De afspraken die in de vaststellingsovereenkomst staan kunnen namelijk gevolgen hebben voor de hoogte van je transitievergoeding en/of je rechten op een WW-uitkering. Laat je vaststellingsovereenkomst dus altijd checken door een jurist!

Heeft je werkgever je een voorstel gedaan? Of wil je de vaststellingsovereenkomst, die je werkgever aan je voorstelt laten checken? Neem dan nu direct telefonisch contact op met een van onze juristen.

Transitievergoeding

Krieger Legal vertelt je alles wat je moet weten!

WAT IS EEN TRANSITIEVERGOEDING EIGENLIJK?

Een transitievergoeding, ook wel ‘ontslagvergoeding’ genoemd, is een vergoeding die je als werknemer ontvangt van je werkgever als deze je wil ontslaan of het dienstverband wil beëindigen. 

WANNEER HEB JE RECHT OP EEN TRANSITIEVERGOEDING?

 2019:

In 2019 kunnen werknemers aanspraak maken op een transitievergoeding als zij minimaal 2 jaar in dienst zijn bij hun werkgever en het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd.

Heb je meerdere arbeidscontracten bij je werkgever gehad? Dan tellen alle contracten mee.

Onderbrekingen tussen verschillende contracten tellen NIET mee. Dus ben je langer dan 6 maanden uit dienst dan telt het contract daarvoor niet mee bij de berekening van de transitievergoeding.

2020:

Vanaf 1-1-2020 hebben werknemers direct aanspraak op een transitievergoeding als het dienstverband op initiatief van de werkgever wordt beëindigd.

Maar let op! Is de ontslagprocedure bij het UWV of de kantonrechter voor 1-1-2020 gestart en is de arbeidsovereenkomst voor die tijd opgezegd? Of heb je als werknemer voor die tijd met de opzegging ingestemd? Dan geldt het recht van vóór 1-1-2020. 

Wil je weten of je recht hebt op een transitievergoeding of heb je hier andere vragen over? Neem dan nu direct telefonisch contact op met een van onze juristen.

HOE HOOG IS MIJN TRANSITIEVERGOEDING? 

2019:

Over de eerste 10 jaar dat je in dienst bent ontvang je een 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar.  Over de jaren daarna ontvang je 1/2 maandsalaris per gewerkt jaar. 50-plussers die minimaal 10 jaar in dienst zijn krijgen 1 maandsalaris per gewerkt jaar NA hun 50e levensjaar.

2020:

Iedere werknemer ontvangt als vergoeding altijd 1/3 maandsalaris per gewerkt jaar.

Maar let op! Is de ontslagprocedure bij het UWV of de kantonrechter voor 1-1-2020 gestart en is de arbeidsovereenkomst voor die tijd opgezegd? Of heb je als werknemer voor die tijd met de opzegging ingestemd? Dan geldt het recht van vóór 1-1-2020.

Heb je vragen over de hoogte van je transitievergoeding of wil je dat wij je transitievergoeding voor je berekenen? Neem dan nu direct telefonisch contact op met een van onze juristen.

WANNEER HEB IK GÉÉN RECHT OP EEN TRANSITIEVERGOEDING?

In sommige gevallen heb je geen recht op een transitievergoeding. Voorbeelden zijn:

 • Je bent jonger dan 18 jaar en je werkt minder dan 12 uur per week gemiddeld.
 • Je werkgever is failliet.
 • Je werkgever heeft je een ontslagvoorstel gedaan (zie hieronder)

Wil je weten of je wel recht hebt op een transitievergoeding? Neem dan nu direct telefonisch contact op met een van onze juristen.

WAAR MOET IK OP LETTEN BIJ EEN ONTSLAGVOORSTEL? 

Als je werkgever je een ontslagvoorstel doet dan gaat dit bijna altijd via een zogenaamde beëindigingsovereenkomst, ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd. Je bent niet verplicht om akkoord te gaan met een vaststellingsovereenkomst of om deze gelijk te ondertekenen. Teken het voorstel van je werkgever dus nooit gelijk! De afspraken die in de vaststellingsovereenkomst staan kunnen namelijk gevolgen hebben voor de hoogte van je transitievergoeding en/of je rechten op een WW-uitkering. Laat je vaststellingsovereenkomst dus altijd checken door een jurist!

Heeft je werkgever je een voorstel gedaan? Of wil je de vaststellingsovereenkomst, die je werkgever aan je voorstelt laten checken? Neem dan nu direct telefonisch contact op met een van onze juristen.

Neem contact op

Heeft u een juridische vraag of bent u op zoek naar juridisch advies? Neemt u dan geheel vrijblijvend contact met ons op. Het eerste gesprek is altijd kosteloos.

Menu